Facebook

Ajankohtaista

TIEDOTTEEMME KOTILAINEN ON JAETTU POSTILAATIKOIHIN TO 16.9.2021. JOS KUITENKAAN ET OLE SAANUT TIEDOTETTAMME TAI POSTILAATIKOSSANNE ON MAINOSJAKELUKIELTO, OTA MEIHIN YHTEYTTÄ TAI HAE KOTILAINEN LUMON AULAN ESITEHYLLYSTÄ. HYVÄÄ SYKSYÄ :)

AJANKOHTAISTA JA TÄRKEÄÄ

ASUMISESTA TUTKITTUA

OMAKOTITALOT

Puolet suomalaisista asuu edelleen omakotitaloissa, vaikka vakinaisesti asutuista asunnoista vain 40 pro-senttia oli erillisissä pientaloissa. Asuttuja rivitaloasuntoja on noin 360 000, eli 14 prosenttia asunto-kannastamme. Vakituisesti asutuis-ta asunnoista kerrostaloissa sijaitsi 45 prosenttia, vaikka väestöstä run-sas kolmasosa asui kerrostaloissa. Tätä selittää osaltaan se, että ker-rostaloissa asunnot ovat pienempiä ja niissä asuu pienempiä perheitä tai asuntokuntia kuin rivitaloissa ja pientaloissa.

Omakotiasumisen haluttavuudesta huolimatta omakotitaloja rakenne-taan tällä hetkellä historiallisen vä-hän. Vuonna 2015 aloitettiin noin 6 000 uuden omakotitalon rakenta-minen, kun 2000-luvun tyypillise-nä vuotena määrä on ollut kaksin-kertainen. Suomalainen omakotita-lorakentaminen perustuu talopa-ketteihin, sillä yli 70 prosenttia uu-sista omakotitaloista rakennetaan perustuen erilaajuisiin talopakettei-hin. Viime vuosien aikana muutto-valmiiden talojen osuus on lisään-tynyt ja noin kolmasosa kaikista uusista omakotitaloista toteutetaan muuttovalmiina. Omakotirakenta-

minen on näin ollen ammattimais-tunut ja se myös työllistää yhä use-amman.

2000-luvulla rakentamisen kustan-nukset ovat nousseet merkittävästi myös pientalorakentamisessa eri-laisten määräysten vuoksi. Säänte-lyn sujuvoittamisella ja yksinker-taistamisella voidaan alentaa myös pientalorakentamisen kustannuksia merkittävästi.

Sääntelyn sujuvoittamisen ohella rakennusvalvontaa on joustavoi-tettava ja tulkintoja yhtenäistettä-vä.

On huolehdittava siitä, että ensim-mäistä omakotitaloaan rakentava ei eksy jo hankkeen alkumetreillä se-kavaan ja monimutkaiseen pykälä-viidakkoon. Kunnissa henkilöstöre-surssien on oltava riittäviä ja asia-kaspalvelijoiden substanssiosaami-sen on oltava ajantasaista.


Osallistumalla voit vaikuttaa - lämpimästi tervetuloa!


******* TÄRKEÄÄ VALOKUITUASIAA *******

Hei naapuri, korsolainen !

Olemme Korson Lions Clubina LC/Vantaa Korson alkaneet edistämään internetyhteyksien parantamista alueellamme, kun tähän on tullut verkko-operaattorin taholta mahdollisuus. Ensisijaisesti pitäisi saada aikaan asukkaiden kiinnostuksen osoittaminen valokuituun, jotta seuraaviin vaiheisiin olisi mahdollisuus ja saataisiin riittävä liityntätiheys. Kiinnostuksen osoittaminen on siksi tärkeää alueellisesti, koska kun on ollut yksittäisiä tapauksi halu saada kuituliittymä, niin operaattoreilla ei ole ollut perusteluja lähteä yksittäisiä kuituliittymiä rakentamaan ja tavallaan voi sanoa, että kuituliittymää ei ole saatu ns. ?rahallakaan?

Tällä hetkellä olemme Korson alueella Internet-yhteyksien suhteen vanhojen kuparisten puhelinkaapeliyhteyksien ja mobiiliverkon varassa. Vanhat kuparikaapelit mahdollistavat käytännössä vain 12-14 Mbps nopeuden. Mobiiliverkko taasen jaetaan aina muiden käyttäjien kanssa.

Tiesitkö, että valokuitu on maailman paras tietoliikenneyhteys ja välttämätön investointi pientalolle? Valokuidun kohdalla koko kapasiteetti tulee oman kotisi käyttöön! Edistämme nyt LC Vantaa/Korson toimesta valokuituverkon saamista asuinalueellemme Avoin Kuitu ? periaatteella. Tässä on sinulle pieni tietopaketti Avoimesta Kuidusta.

Mikä on valokuitu ja Avoin Kuitu?

Avoin Kuitu on valokuituliittymä, joka mahdollistaa kotiisi maailman parhaimman tietoliikenneyhteyden nyt ja tulevaisuudessa. Valokuitu on myös toimintavarma, sillä nettiyhteyden laatuun ei vaikuta yhtäaikaisten käyttäjien määrä tai sääolot. Valokuitu onkin pientalolle pian samanlainen itsestäänselvyys kuin sähkö ja vesi.

Avoin Kuitu on nimensä mukaisesti avoin valokuituverkko: Operaattori rakentaa verkkoa, mutta voit valita nettiliittymän ja muut palvelut haluamiltasi ja mukana olevilta palveluntarjoajilta. Et siis sitoudu vain yhteen palvelujen tarjoajaan, vaan käytössäsi on valikoima netti-, viihde- ja hyötypalveluita.

Yksi valokuitu riittää kodin kaikkiin tietoliikennetarpeisiin vähintään 50 vuodeksi. Se on sinulle kertainves¬tointi, joka nostaa asuntosi arvoa. Valokuituliittymän hinta vaihtelee yleensä 2000-3000 euron välillä per kotitalous. Summan voi maksaa myös kuukausierissä.

Avoin Kuitu meidän asuinalueellemme?

Avoin Kuitu toteutuu asuinalueellemme, kun noin puolet asukkaista sitoutuu hankkimaan valokuituliittymän. Mitä nopeammin meitä on riittävä määrä mukana, sen varmemmin valokuituverkko toteutuu jo ensi tai seuraavan vuoden aikana. Kerro siis kiinnostuksestasi heti osoitteessa www.avoinkuitu.fi. Tämä ei vielä sido sinua mihinkään.

Kun meitä kiinnostuneita on tarpeeksi, Sonera operaattorina määrittelee kuituliittymän hinnan asuinalueellemme. Päätös rakentamisesta tehdään, kun vähintään puolet alueen asukkaista on tehnyt Soneran kanssa sopimuksen valokuituliittymän hankkimisesta.

Osoittakaamme yhdessä kiinnostuksemme valokuituun, jotta kotiemme yhteydet kehittyisivät.


Lue lisää ja ilmoita kiinnostuksesi osoitteessa: www.avoinkuitu.fi  Ystävällisin terveisin,  LC Vantaa/KorsoKuvateksti

Kuvateksti

Yhdistys varoittaa varsinkin vanhempaa jäsenkuntaa:
KULUTTAJALIITTO VAROITTAA AGRESSIIVISISTA KOTIMYYJISTÄ!

Kuluttajaliitto on varoittanut varsinkin vanhuksia aggressiivisista kotimyyjistä, jotka pyrkivät saamaan sitkeällä painostamisella allekirjoituksen nopeasti erilaisiin ylihintaisiin remontti- ym. sopimuksiin. Liitto uskoo, että ilmiön syynä on kuluttajasuojalain muutos. Sen mukaan kotimyynnissä yksilöllisesti tehdyillä tuotteilla ei ole enää 14 vuorokauden palautusoikeutta. Kuluttajaliitto varoittaa allekirjoittamasta sopimusta ilman harkinta-aikaa. Remontin tarvetta kannattaa miettiä rauhassa, vertailla hintoja ja keskustella asiasta omaisen tai jonkun muun luotetun kanssa.